Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Tele och Säkerhet > Data och infrastruktur
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Data och infrastruktur

Data

Data Rena datanät installeras i mycket begränsad omfattning. Istället byggs generella fastighetsnät/LAN och accessnät,s.k. kommunikationsnät som kan hantera olika typer av informationsöverföring. 

Fastighetsnät/LAN
Syftet med LAN, Local Area Network, eller fastighetsnät som det heter på svenska är ett nät för all form av informationsöverföring inom fastigheten. Näten byggs oftast upp med fyrapars kopparkabel och/eller fiberkabel och utformas som strukturerade nät med stjärnnätstopologi.

Kraven som ställs på fastighetsnät är upptill beställaren att formulera, men kraven bör följa den svenska och europeiska standarden SS EN-50173 med dess olika delar som krav på produkter och prestanda. Denna standard bör kompletteras med SS EN-50174 -serien som anger hur installation av dessa nät skall ske.

SS-EN 50173-1 Allmänna fordringar   SS-EN 50174-1 Installation av kabelnät - Planering och kvalitetssäkring
SS-EN 50173-2  Kontor SS-EN 50174-2 Planering och genomförande av installation inomhus
SS-EN 50173-3  Industrier SS-EN 50174-3 Planering och genomförande av installation utomhus
SS-EN 50173-4  Bostäder
SS-EN 50173-5  Datahallar
SS-EN 50173-6 "Distributed building services"

Används båda standardserierna kan kompletta krav ställas.

 

Infrastruktur/WAN/MAN
Generella nät utanför fastigheten kallas ofta WAN, Wide Area Network. Det finns också MAN, Metropolitan Area Network, eller på svenska stom- och stadsnät. WAN och MAN kan tillsammans med accessnät eller andra anslutningsnät ge förutsättningar för kommunikation mellan olika användare och byggnader. Idag byggs dessa nät nästan uteslutande med fiber som media, men även befintliga kopparaccessnät eller trådlösa nät kan användas. Inga generella krav finns på dessa nät, men ovanstående standard serier omfattar delvis även dessa nät. Därför har branschen har tagit fram ett kompetensbevis "certifierad fibertekniker" för att säkerställa installatörens kompetens inom fiberinstallation.

Fastighetsautomation/Styrsystem 
Fastighetsautomation/styrsystem
Fastighetsautomation syftar till att göra en fastighet bekvämare, tryggare eller energieffektivare genom att styra och knyta samman fastighetens olika tekniska system och på så sätt styra olika funktioner och kraftförbrukare. Detta kan ske trådbundet eller trådlöst och kopplas vanligtvis samman med fastighetsnätet för överföring av mätvärden, styrningar och larmer. 

Exempel på funktioner som oftast kan kopplas är av ett fastighetssystem är:
• Värme/kyla
• Belysning
• Solskydd
• Inbrotts-/Brandlarm
• Kameror
• Fläktar
• M.m.

Oftast används en centralenhet som reglerar de enskilda komponenterna genom någon form av bussystem eller trådlöstteknik. Men det finns även decentraliseradesystem
Exempel på system är: M buss, BacNet, KNX, LON, Z-wave, Zigbee eller liknande. De olika har ofta olika leverantörsknutna standarder för komponenter och installation vilket gör att dom inte kan kopplas samman fritt.
De största fördelarna är att systemen blir väldigt flexibla och kan ändras efter användarens behov utan att fysik omkoppling, en annan stor fördel är att systemen kan styra varandra och därmed uppnå ökad energibesparing, trygghet, bekvämlighet.

Helt klart är att styrsystem kommer att få en allt större roll i installationer och är dagens moderna installationsmetod.

 

IoT (Internet of Things)


IoT ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer. Dessa kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situations anpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer och tjänster. 

Anledningen till detta är att tekniken för sensorer har utvecklats och dessa blivit både mindre och billigare. Sensorer för att mäta/detektera olika saker så som lufttemperatur och –kvalité, regn, ljus, rörelse, tryck, vatten m.m. Dessa är självklart en förutsättning men den
riktiga effekten blir först när all information från sensorerna kan nyttjas, lagras, och analyseras för att skapa styrning av t.ex. fläktar, belysning, bevattning, värmekällor m.m. eller varna och larma

IoT bygger i grunden på att fler och fler saker ”kopplas upp” och på så sätt kan interagera med varandra. Detta är en naturlig utveckling som vi ser överallt i vår vardag redan idag. Det är inte längre bara datorn, telefonen/surfplattan och ev. spelkonsol i hemmet som kräver uppkoppling, när man t.ex. köper en TV så förutsätts den vara uppkopplad mot nätet samma sak med bilen, inbrottslarmet, el- och vattenmätaren, värmepumpen och andra vitvaror och bruna varor följer efter. Detta för att kunna styra och läsa av dom på distans. Digitala dörrlås, hälsoarmband, belysningsstyrningar och ljudanläggningar, robotdammsugare, robotgräsklippare m.m., finns som erbjuder/kräver uppkoppling. 

De flesta system kommer att kopplas upp med IP baserad kommunikation även om den lokala kommunikationen mellan ”sakerna” kan ske med andra protokoll. Det innebär att trådbundna och trådlösa fastighetsnät måste byggas på annat sätt än idag då vi installerar uttag till arbetsplatserna, där kommer troligtvis inte kameran, sensorn, mätvärdesinsamlingen att sitta. Detta hanteras i SS-EN 50173-6.

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss