Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Om EIO > Mångfald och jämställdhet
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Jämställdhet och mångfald är lönsamt

Mångfald och jämställdhet är nu ett naturligt inslag i alla aktiviteter som EIO gör för och med medlemsföretagen. Det handlar om att både EIO som organisation och medlemsföretagen ska spegla det samhälle vi verkar i. 

En jämnare könsfördelning på jobbet och en större blandning när det gäller bakgrund i företaget vidgar perspektiven och kan bidra till ett bättre arbetsklimat. Det finns också forskning som visar på att lönsamma företag ofta har en större mångfald och jämställdhet i sin organisation.
- Vad som är hönan och vad som är ägget är svårt att säga, säger Gunilla Blomberg Rengård som håller i satsningen. Men det är de dynamiska företagen, de som prövar nya vägar, som når framgångar.

Lika viktigt som att vilja utbilda ungdomar av underrepresenterat kön, eller med annan bakgrund, är att skapa förutsättningar för att de ska få anställning i branschen. 

Och lika viktigt som att anställa personer av underrepresenterat kön, eller med annan bakgrund, är att skapa förutsättningar för att alla medarbetares resurser och bidrag till verksamheten ska tas tillvara på bästa sätt genom att ha en inkluderande företagskultur.

- I Sverige har vi en lång historia av att arbeta med jämställdhetsfrågor, vilket givit en ovärderlig kunskapsbank för arbetet med mångfald. Vi hoppas det kan hjälpa företagen att få tillgång till de möjligheter som finns i form av outnyttjat mänskligt kapital på och utanför arbetsplatserna, säger Gabriella Fägerlind.

Bland EIOs verktyg (se flik till vänster) finns nu ett självinstruerande material till hjälp för det företag som vill arbeta mer praktiskt med mångfald och inkludering.

Redan 2012 gjorde EIO en kartläggning av utgångsläget i Elteknikbranschen - hur det är med mångfalden bland montörer, tjänstemän och i ledningsgrupperna - och vilka utmaningar företagen ser i sin framtida kompetensförsörjning.

- Nu fortsätter vi att titta närmare på några intressanta frågor som tillkom när resultaten sammanställdes till rapporten”,
säger Gunilla Blomberg Rengård.
 
- En intressant fundering, fortsätter hon, är varför kvinnor i högre utsträckning verkar gå vidare, bl a till studier efter en tid i elteknikbranschen. Vi vill se om det stämmer och om så varför och om de tänker återkomma.” 

Resultatet av statistiksammanställning och enkätförfrågan redovisas i rapporten ”Hur jämställd är Elteknikbranschen?”.


Läs särtrycket ur Elinstallatören om projektet här.

Se EIOs video om mångfald här!

- Forskningen visar att företag med en mångfald bland de anställda och i ledningsfunktioner har en bättre lönsamhet, sannolikt för att de företagen har smartare strategier generellt sett, säger Jan Siezing, VD på EIO.

Branschberättelser -röster från verkligheten

Två av de företag i elteknikbranschen som arbetar aktivt med mångfald är Ohmegi Elektro i Sollentuna och Lundgrens El i Östergötland. Här berättar företagarna själva om sin strategi:

Läs mer här.

EIO-dagarna 2012- gav inspiration till ökad mångfald

På EIO-dagarna hösten 2012 bjöd vi på budskapet om hur ökad jämställdhet och mångfald kan innebära affärsmässig nytta för företaget, allt som en del i projektet.

Läs mer här.

Kartläggningen 2012 - ”Hur Jämställd är Elteknikbranschen?”

Gabriella Fägerlind har hjälpt oss att kartlägga Elteknikbranschen. Resultatet av statistiksammanställning och enkätförfrågan till ett representativt urval medlemsföretag redovisas i rapporten ”Hur jämställd är Elteknikbranschen?”.
 
Läs mer här

Gabriella Fägerlind

Är den jämställdhets- och mångfaldskonsult på ImplementDiversity AB som EIO anlitar som stöd i vårt arbete för Diversity i Elteknikbranschen.

Läs mer här.

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss