Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Om EIO > EIO-garanti
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

EIOs garantifond

Omfattning
Garantin gäller för konsumenter som anlitar ett EIO-medlemsföretag. EIO-företaget ska ha utfört reparations-, underhålls- eller nyinstallationsarbeten åt en konsument som äger eller hyr en- eller tvåfamiljshus, fritidshus eller bostadslägenhet.

Detta innebär att:

  • Medlemsföretag i EIO ska följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
  • Om det uppkommer tvist angående utfört arbete ska konsumenten först vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvisten. Om EIO-företaget därefter skulle vägra att följa ARN:s beslut har konsumenten rätt att söka ersättning ur EIOs garantifond.
  • Skyddet gäller om konsumenten gör anmälan till ARN inom nedan angivna tider:

    Om reklamationen avser brist eller fel, inom 15 månader räknat från arbetets färdigställande.

    Om reklamationen avser debiteringens skälighet, inom tre månader efter erhållen faktura.

    Om reklamationen avser försening, inom tre månader efter det att arbetet skulle ha påbörjats eller färdigställts.

Begränsning
EIO-garantin omfattar en ersättning eller åtgärder upp till max ett prisbasbelopp där annan installatör åtgärdar felet.
EIO-garantin gäller ej om företaget har försatts i konkurs.

Begäran om ersättning skickas till:

EIOs garantikommitté
Att: Johan Lysholm
Box 17537
118 91 STOCKHOLM

E-post: johan.lysholm@eio.seEIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss