Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

EIO Elkontroll

Dolda elfel och onödiga energiläckor är vanligare än du tror. Elinstallationer åldras, precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större blir risken för att fel ska uppstå. Gummiisolering kan torka och spricka, skadedjur kan förstöra kablar, strömbrytare kan slitas ut. Läs mer om EIO Eltest här.

Serviceavtal för elanläggningar

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”innehavare” menas en person som, genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom.
 
Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med en lokal EIO-installatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. Du hittar deras telefonnummer här till höger: "Hitta din elektriker"-

En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift och lägre totalkostnad. Det är alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja EIO Elkontroll.
 
Ditt avtal innehåller följande i en omfattning som du
själv bestämmer:
  • STATUSKONTROLL AV ELANLÄGGNINGEN
    Här söker vi efter fel som kan orsaka skada på personer och egendom.
  • PERIODISK KONTROLL
    Här kontrollerar vi att anläggningen fortsätter att uppfylla kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis.
  • FORTLÖPANDE KONTROLL
    Här besiktigar vi eller din egen personal regelbundet installationerna och anmäler eventuella brister för åtgärd.
Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan. Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften. Och till mindre irritation och utgifter för ”brandkårsutryckningar”.
 
Att installatören är medlem i EIO innebär extra trygghet. Det betyder att du alltid kan räkna med rätt behörighet och erfarenhet för varje jobb.
 
EIO är en oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för elinstallatörer. En av våra uppgifter är att utveckla branschen i fråga om kompetens. Vi arbetar också med frågor som rör arbetsmiljö, elsäkerhet, miljö och kvalitet.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss