Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Om EIO > För Konsulter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

För konsulter

EIOs serviceabonnemang för konsulter

Art nr Benämning
051001   AB-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenader.
051023 ABT-U 07 Allmänna bestämmelser för underentreprenörer på totalentreprenad.
051003 ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
051004 AB 04 Allmänna bestämmelser avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten, med kommentarer.
051200 EL 10, Leveransbestämmelser för elinstallationsbranschen.
051007  ABT 06 Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, med kommentarer.
051008 Tillämpningsföreskrifter för Entreprenadindex E 84.
052020 Ackordstidlistan ATL – med arbetsbeskrivning
051202 ALEM 09
052373 EIOs konsultpärm med register
052096 Installationsavtalet
052376 EIOs prislista för trycksaker och hjälpmedel


Löpande information

 • Tidningen Elinstallatören, 11 nummer per år.
 • EIO-Aktuellt, 11 nummer per år.
 • Tillgång till EIOs hemsida för elkonsulter på www.eio.se
 • Cirkulär över sociala kostnader, arbetskostnadsökningar med mera.
 • Information om EIOs kursverksamhet hos EUU.

Elkonsulter med serviceabonnemang kan till medlemspris köpa nedanstående produkter:

 • Årsabonnemang på prisfiler för elmateriel (Grossisternas nettopriser). Kan levereras som CD eller från vår hemsida för konsulter.
 • EIO-Q ledningssystem, mer information på www.eio-q.se
 • ELITPRO med Starkströmsföreskrifter, Starkströmsguiden, Ellagen, EMC-lagen och starkströmsförordningen, mer information på www.elitpro.se
 • EIOFORM – Elektroniska blanketter för elbranschen
 • Starkströmsföreskrifter och Elinstallationsguiden
 • Rabatter på Minimikrav på elmateriel, Svenska Standarder, SEK Handböcker och övriga handböcker hos www.elforlaget.se.

Mer information

Abonnemanget kostar 1 900 kronor/år exkl. moms
.

För mer information kontakta:

Åsa Anderberg, e-post: asa.anderberg@eio.se, tfn +468 762 74 72 eller
Hans Heldring, e-post: hans.heldring@eio.se, tfn +468 762 75 11.

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss