Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Om EIO > EIO + VVS Företagen > Medlemmar tycker till
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Medlemmar tycker till

  Lena Löfgren
Delägare i JP Elteknik, Stockholm

Vilka fördelar ser du med en gemensam branschorganisation?
- Vi i installationsbranschen har alltid varit underentreprenörer. Men idag står vår installation i en fastighet för en mycket större del än tidigare. Därför behöver vi också en starkare röst och en tydligare position.

- Med en gemensam förening är det också naturligare att bilda nätverk som kan göra visionen om en starkare installationsbransch verklig.

Vad är extra viktigt att tänka på?
- Vi måste fortsätta att ha en lokal föränkring. Det får inte bli för centralstyrt. Drivkraften ska komma från medlemsföretagen. Det är vi som ska vara föreningens motor.

Har du några förhågor inför sammanslagningen?
- Många elföretag värnar ju om varumärket EIO, som är väl inarbetat och känt av kunderna. Det är fortfarande lite oklart vad som ska hända med det.

- En oro är också att man inte får med sig medlemmarna i den här processen.
Var tycker du att IN ska vara om fem år?

- Min förhoppning är att vi som bransch ska komma in tidigare i byggprocessen, redan i projekteringen. På så vis kan vi vara med och påverka bygget av det moderna Sverige. Det är installationsbranschen som tydligast kan leverera en energieffektivisering. Vi ska bli ledande där.

  Ingemar Essebro
Koncernchef i Essing, som äger Rörcompaniet, Täby Rör och US Rörteknik AB

Vilka fördelar ser du med en gemensam branschorganisation?
- Vi blir starkare och får en kraftigare röst, framför allt gentemot byggbranschen och övriga medlemsorganiationer i Svenskt Näringsliv. Vi har ju också redan nu många gemensamma frågor. En samverkan mellan de två föreningarna har därför alltid varit naturlig. Och steget från samverkaan till samgående är ganska litet som jag ser det, särskilt när vi har en så bred gemensam bas.

Vad är extra viktigt att tänka på?
- Det får inte bli ett vi och dom, alltså rör och el. Vi får inte bygga in ojämnheter i systemet utan måste utgå från att vi är alla installatörer. Men sedan ska det såklart finnas utrymme för särfrågor, exempelvis kopplade till teknik. Men totalt sett har vi betydligt fler gemensamma frågor är särartsfrågor.

Har du några förhågor inför sammanslagningen?
- En råd tråd i hela processen är att inte tappa den lokala förankringen. Oavsett hur stort bolaget är så jobbar man alltid på en lokal marknad. Man utgår från den marknadens möjligheter och problem. Ingen gillar väl egentligen heller att folk ska sitta i Stockholm och bestämma.

Var tycker du att IN ska vara om fem år?
- Då ser jag gärna att vi har fått in ytterligare installatörsorganisationer i föreningen. Det bygger ytterligare styrka. Ett gemensam kollektivavtal vore såklart också högst önksvärt.


EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss