Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Om EIO > EIO + VVS Företagen > Frågor och svar
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Frågor och svar

När fattas det slutliga beslutet om det blir en sammanslagning av EIO och VVS Företagen?
Beslut om ett samgående mellan föreningarna tas vid respektive förenings årsstämma 2017. Det första beslutet togs vid respektive föreningsmöte i maj 2017. Det slutliga och bekräftande beslutet kommer att fattas vid ett extra insatt möte i Stockholm den 15 september 2017.

Varför är en sammanslagning bra för branschen?
Installationsbranschen behöver trappas upp i värdekedjan för att bli mer attraktiv och för att möta omvärldens nya och ökande krav. Vi behöver också attrahera nya medarbetare för att överleva.

Med förenade resurser blir vi även en starkare aktör inom Svenskt Näringsliv och byggsektorn och vi får bättre genomslag för branschens intressefrågor hos politiker och myndigheter.

På vilket sätt är en sammanslagning bra för våra medlemsföretag?
Genom en sammanslagning kan vi skapa en attraktivare och mer lönsam bransch. Våra avgifter och kostnader kan optimeras och delas, vilket frigör utrymme för utveckling och prioriterade aktiviteter. 

Genom att även ta till vara på synergier kommer vi att effektivare och mer fokuserat fortsätta att utveckla individer och företag genom exempelvis en gemensam kompetensförsörjningsstrategi och gemensamma utbildningar.

Servicebolaget Installatörsföretagen är redan på plats, innebär det att föreningarna redan sammanslagna?
Nej, föreningarna EIO och VVS Företagen kvarstår i sin befintliga form fram till den 1 januari 2018, förutsatt att de båda föreningarna beslutar ett samgående vid de extra årsmötena i september 2017.

Har medlemsföretagen varit delaktiga i beredningsarbetet om ett eventuellt samgående?
För att bereda frågan tillsattes sex arbetsgrupper med uppgift att analysera konsekvenserna av en eventuell sammanslagning. Grupperna leddes av medlemsföretag med representanter från de båda föreningarna och områdena som analyserats är:

- organisation och lokalt inflytande
- avgiftsmodeller
- juridiska processen
- hantering av kapital
- kollektivavtal
- förankring hos medlemmar

Var vänder jag mig om jag har frågor?
Du är välkommen att skicka dina frågor via mail till info@installatorsforetagen.se.

De frågor med tillhörande svar som är av allmän karaktär och som berör fler medlemsföretag kan komma att publiceras på hemsidorna under Frågor & Svar.EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss