Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Om EIO > EIO + VVS Företagen
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Föreningssammanslagning EIO – VVS Företagen

 

Kort om Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en serviceorganisation som bildats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen.

Läs mer om Installatörsföretagen här

Om samgåendet

I maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ja till inriktningsbeslutet att verka för ett samgående mellan föreningarna. Den 19 maj 2017 blir en historisk dag för EIO och VVS Företagen. Då väntas de båda föreningarnas årsmöte besluta om samgåendet till en ny, gemensam arbetsgivare- och branschförening. Ett samgående innebär det första steget mot att skapa en starkare plattform för företag inom en större teknikinstallationsbransch - ett viktigt steg för att möta framtidens utmaningar inom företagande, teknikutveckling och kompetensförsörjning.

De båda föreningarna representerar idag fler än 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering.

Varför vill vi bilda en gemensam organisation?

  • Vår omvärld förändras kontinuerligt och kraven på tekniska installationer ökar och blir allt viktigare för ett modernt samhällsliv.
  • Branschutvecklingen överlappar mellan företagens kunder och marknadsområden.
  • Med förenade resurser blir vi en starkare aktör inom Svenskt Näringsliv och byggsektorn.
  • Vi får bättre genomslag för branschens intressefrågor hos politiker och myndigheter.
  • Genom en gemensam kompetensförsörjningsstrategi och gemensamma utbildningar kan vi skapa en attraktiv och lönsam bransch och utveckla såväl individer som företag.

Extra föreningsmöte väntas besluta om samgåendet

Från och med den 1 januari 2018 kan en ny förening, Installatörsföretagen, bli verklighet. Det slutliga beslutet för ett samgående ska fattas vid extra föreningsmöten inom VVS Företagen och EIO den 15 september 2017. Vid mötet kommer även styrelse och andra funktionärer till den nya föreningen att väljas och avgifter för 2018 beslutas. Under hösten påbörjas förberedelsearbetet inför ett samgående att intensifieras i ett fortsatt nära samarbete mellan medlemsföretagen och servicebolaget.

Kontakt

Vill du veta mer eller har någon fråga du undrar över, maila till info@eio.se


EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss