Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet?
Om EIO > EIO + VVS Företagen
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Föreningssammanslagning EIO – VVS Företagen

 

Kort om Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en serviceorganisation som bildats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen.

I maj 2016 röstade EIO och VVS Företagen enhälligt ja till inriktningsbeslutet att verka för en sammanslagning mellan föreningarna. Under våren 2017 ska de båda föreningarna, på sina respektive årsmöten, fatta beslut om de ska slås ihop till en gemensam organisation.

De båda föreningarna representerar fler än 3 650 medlemsföretag med cirka 49 000 anställda, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla och teknisk isolering.

Läs mer om Installatörsföretagen här

 

Om samgåendet

Installationsbranschen behöver trappas upp i värdekedjan för att bli mer attraktiv och för att möta omvärldens och kundernas nya och ökande krav. För att vara en hållbar framtidsbransch behöver förtagen attrahera nya medarbetare med rätt kompetens.

Varför vill vi bilda en gemensam organisation?

 • Vår omvärld förändras kontinuerligt och kraven på tekniska installationer ökar och blir allt viktigare för ett modernt samhällsliv.
 • Branschutvecklingen överlappar mellan företagens kunder och marknadsområden.
 • Med förenade resurser blir vi en starkare aktör inom Svenskt Näringsliv och byggsektorn.
 • Vi får bättre genomslag för branschens intressefrågor hos politiker och myndigheter.
 • Genom en gemensam kompetensförsörjningsstrategi och gemensamma utbildningar kan vi skapa en attraktiv och lönsam bransch och utveckla såväl individer som företag.

 

Årsmöte 2017 beslutar

Sex olika arbetsgrupper utreder under hösten 2016 om ett samgående är möjligt.

Områden som utreds är:

 • organisation och lokalt inflytande
 • avgiftsmodeller
 • juridiska processen
 • hantering av kapital
 • kollektivavtal
 • förankring hos medlemmar

Arbetsgrupperna leds av medlemsföretag med representanter från de båda föreningarna.

Respektive arbetsgrupp kommer att presentera sin slutrapport vid årsskiftet. Slutrapporterna kommer sedan att ligga till grund för det konkreta underlag som läggs fram inför ett slutgiltigt beslut vid respektive förenings årsmöte
under våren 2017.

Årsmöten för EIO, VVS Företagen, Säker Vatten och Installatörsföretagen hålls den 19 maj på Scandic Continental i Stockholm. Läs mer om årsmötena och anmäl dig här (inloggning krävs).

Kontakt

Vill du veta mer eller har någon fråga du undrar över, maila till info@eio.se


EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
EIO Medlemsservice AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss