Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Vill du veta mer om din skyldighet som företagare att föra register över personuppgiftsbehandling samt lämna information till den registrerade?

nyheter
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter i vår personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter.

Två av de särskilda skyldigheterna för er som behandlar personuppgifter är skyldigheten att föra register över personuppgiftsbehandling, samt skyldigheten att lämna information till den registrerade.

Register över behandling
Både personuppgiftsansvariga (fysisk eller juridisk person som bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifter, typiskt sett företaget) och personuppgiftsbiträden (fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning) är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att föra ett skriftligt register över sin behandling av personuppgifter. Ett sådant register kan föras elektroniskt.

Skyldigheten att föra ett register gäller större företag, som har 250 eller fler personer anställda, men även mindre företag om företagen har en personuppgiftsbehandling som uppfyller någon av flera villkor. I ett sådant register måste vissa uppgifter inkluderas.

Rätt till information
Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (elektronisk form går bra) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges bland annat kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, uppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen samt ändamålet med behandlingen.

För att läsa mer om vad dataskyddsförordningen innebär för just dig kan du som medlem i EIO läsa mer här.

Du som är medlem i VVS-företagen kan istället läsa samma text här.

 
”Arbetskraften finns här idag – vi ska bara våga satsa på de...
Nio av tio installatörer tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal. Regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogrammet och åtgärder för energief...  Läs mer.
Fredrik Karlsson ny chefredaktör för Elinstallatören
Här är en intervju med Fredrik Karlsson, nya chefredaktören för våra tidningar Elinstallatören och VVS-forum.  Läs mer.
Kollektivavtalet för Larm & Säkerhet klart
Installatörsföretagen samlar nu hela installationsbranschen med ett nytt kollektivavtal för sektorn Larm & säkerhet. Avtalet är anpassat efter en bransch som vuxit snabbt de senaste år...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss