Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Medarbetarguiden – ett enkelt sätt att få en personalhandbok rätt

nyheter
Medarbetarguiden kan ta några dagar att ta fram. Men det är tid du får tillbaks, eftersom den skapar ordning och reda i företaget. Medarbetarguiden utgör ett stöd för både medarbetare och chefer. Den sparar tid och pengar i det vardagliga arbetet. Vardagen blir enklare när alla vet vad som gäller och jobbar lika.

—  Det är en bra sammanställning vad som gäller på företaget. Den innehåller allt, vår affärsidé, alla kollektivavtal och regler på vår arbetsplats. Vi har varit ganska ambitiösa i vårt arbete för att anpassa medarbetarguiden efter vårt företag, och då har det tagit ungefär 16 timmar för att ta fram den. Vi är väldigt nöjda med medarbetarguiden, säger Jonas Axelsson, platschef på Elcenter i Borås AB.

En personalhandbok är ett bra sätt för företag att sammanställa alla regler som gäller dem som jobbar där, både de uttalade och underförstådda. Det är också ett bra stöd för arbetsgivare och chefer när en anställd avviker från de förväntningar som finns på arbetsplatsen. För arbetstagare finns också en trygghet i att arbetsgivaren tydligt uttryckt vad som gäller på arbetsplatsen. Det blir också ett sätt för företaget att säkerställa en jämlik och jämställd företagskultur.

Trots detta saknar många företag en personalhandbok. Det är nämligen ett ganska digert arbete att ta fram en sådan. Den som skriver den ska inte bara få ner alla regler som gäller på pränt, dessutom ska man vara förutseende nog att formulera regler för händelser som inte ännu har hänt. När företaget väl anställt sin första rökare kan det vara lite sent att uppdatera personalhandboken med klausuler om rökning i bil utan att denne ska känna
sig särskilt utpekad.

Några väljer därför att klippa och klistra från olika exempel på internet, men det är inte något vi rekommenderar. Men det finns stora risker med. Dels är de sällan anpassade till alla de situationer som uppkommer i installationsbranschen, och kan därför missa regler som är viktiga i ditt företag. Än mer allvarligt är om de regler du skriver fram inte överensstämmer med de kollektivavtal som gäller för ditt företag. Bara att införa en sådan regel i personalhandboken utan att tillämpa den kan utgöra ett brott mot kollektivavtalet med allt som följer av det.

För att göra det enklare för dig som medlem i EIO och VVS Företagen har vi tagit fram Medarbetarguiden. Det är en personalhandbok där du genom att fylla i de uppgifter som är unika för ditt företag kommer att stå med ett klart dokument. Medarbetarguiden är anpassad efter de särskilda förutsättningar som gäller i installationsbranschen och för installatörer. Den är dessutom skriven för att överensstämma helt och hållet med de kollektivavtal som gäller för ditt företag.

Du kan ladda ner medarbetarguiden här om du är medlem i EIO.


 
Vill du veta mer om din skyldighet som företagare att föra r...
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter i vår personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ...  Läs mer.
Utbilda dig till handledare för Energibyggare i bygg- och in...
Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering medför att efterfrågan på bygg- och installationsföretag med kompetens inom energibyggande och förnybar energi kommer att öka...  Läs mer.
Kompetensbrist
19 av 20 företag i installationsbranschen upplever att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Bristen på installatörer bidrar till minskat byggande. I en tidigare rapport har Installatörsfö...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss