Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Lansering av ICPL, Installatörsbranschens certifierade projektledare, flyttas till 17 januari 2018

nyheter
I och med att bygget av Installatörsföretagens nya webbplats blir klar i december, skjuts lanseringen av ICPL fram ett par månader, till januari 2018. "Vi behöver lägga resurser på nya webbplatsen och skapa ett så bra innehåll som möjligt för våra medlemsföretag så de får en tydlig plats att besöka vid lanseringen" säger Ylwa Glismann, projketledare för ICPL.

Genom att flytta fram lanseringsdatumet – det vill säga det datum när branschens runt 4000 projektledare kan börja att kartlägga, eller certifiera, sina kompetenser via vår webbplats - kommer vi bl.a. att kunna erbjuda en ny digital plattform med enkel registrering, genomförande och fakturering.

Fakta ICPL:
Vilka kunskaper och kompetenser förväntas en projektledare i installationsbranschen ha?

Frågan blir alltmer relevant då förväntningarna på installationsbranschens projektledare ökar både bland arbetsgivare och kunder. Idag finns inte någon branschstandard för att bedöma och kvalitetssäkra kunskaper nödvändiga för projektledaren.

Installatörsföretagen utarbetar därför en modell som ska möjliggöra kartläggning av kunskaper och kompetenser. De kravspecifikationer som ligger till grund för frågebanken är utformade av branschens projektledare tillsammans med experter inom olika områden. Kartläggningen kommer, utöver att identifiera styrkor, också att belysa områden där projektledare och arbetsgivare bör överväga kompetensutveckling.

Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT), som är ett av SWEDAC ackrediterad personcertifieringsorgan, tar just nu del av de färdiga kravspecifikationerna. INCERT utformar en egen frågebank och kommer att svara för certifieringen. Kartläggningsverktyget är planerat att vara klart i januari 2018 och förhoppningen är att certifieringen lanseras samtidigt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Ylwa Glismann, 08-762 75 39.

 

 
Avtalen finns nu att ladda ner
Installationsavtalet, Tjänstemannaavtalet samt Lageravtalet för 2017-2020 finns att ladda ner som pdf:er. Tjänstemannaavtalet har distribuerats och beställning kan ske genom IN Förlag.  Läs mer.
Arbetsgivardeklaration införs på individnivå
I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd. Detta ska nu ändras så att företag istället redovis...  Läs mer.
EIO och VVS Företagen blir Installatörsföretagen
Idag den 15 september fattade Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen det historiska beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen. Nu skapas en en...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss