Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Håll koll på dataskyddsförordningen

nyheter
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter personuppgiftslagen (PUL). Den träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ett företags skyldigheter gällande insamling, lagring och spridning av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan alltså vara allt från namn, personnummer, e-postadress till foton, ljudupptagningar, lönebesked, lista över anhöriga, information i inpasseringssystem och IT-loggar, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas också som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Det kan bli dyrt att bryta mot förordningen. Datainspektionen ges mandat att utfärda administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 miljoner Euro eller fyra procent av organisationens globala årsomsättning om behandling av dessa personuppgifter missköts.

Personuppgifter får bara behandlas om det är lagligt. För att det ska vara lagligt måste företag hitta stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag för behandlingen, till exempel i arbetsrätten eller i den skatterättsliga lagstiftningen. Med dataskyddsförordningen följer krav på att informera om den rättsliga grunden redan i samband med att personuppgifterna samlas in.

När ett företag samlar in personuppgifter måste ni enligt Dataskyddsförordningen nästan alltid lämna viss information om exempelvis företagets identitet, kontaktuppgifter och möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen vid felaktig behandling.

Dataskyddsförordningen innehåller i likhet med PUL en skyldighet att på begäran lämna information till de registrerade om vilka uppgifter som behandlas om dem. Detta ska göras kostnadsfritt. När ett företag hanterar en sådan begäran kommer de dessutom att behöva lämna viss ytterligare information, som exempelvis hur länge personuppgifterna kommer att lagras och att man har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

För att sammanfatta är de grundläggande principerna enligt Dataskyddsförordningen är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Som medlem i EIO kan du ladda ner en checklista här
Som medlem i VVS-företagen finns motsvarande information här

Informationen kommer att kompletteras ytterligare med mer konkret information och hjälp under hösten och efter årsskiftet, när det börjar närma sig ikraftträdande. För er som är nyfikna på att fördjupa er ytterligare i frågan finns mycket information att läsa på datainspektionens hemsida, http://www.datainspektionen.se.


 
”Arbetskraften finns här idag – vi ska bara våga satsa på de...
Nio av tio installatörer tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal. Regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogrammet och åtgärder för energief...  Läs mer.
Fredrik Karlsson ny chefredaktör för Elinstallatören
Här är en intervju med Fredrik Karlsson, nya chefredaktören för våra tidningar Elinstallatören och VVS-forum.  Läs mer.
Kollektivavtalet för Larm & Säkerhet klart
Installatörsföretagen samlar nu hela installationsbranschen med ett nytt kollektivavtal för sektorn Larm & säkerhet. Avtalet är anpassat efter en bransch som vuxit snabbt de senaste år...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss