Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Möt Magnus Persson

nyheter
Installatörsföretagen har en ny ansvarig för arbetsmiljöfrågor, Magnus Persson. Vi pratar med honom om hur han ska göra sitt avtryck på ett av branschens viktigaste områden.
Namn: Magnus Persson
Född: 1973
Familj: Katarina och barnen Frans och Henning. 3 respektive 5 år
Bor: Liljeholmen, Stockholm
Jobbar med: Arbetsmiljö
Fritid: Mest tillbringar jag min tid med familjen. Utöver det är musiken mitt största intresse och jag spelar trombon i ett storband. Försöker också träna så mycket som möjligt men tiden räcker inte riktigt till.
Motto: Det enda varaktiga är förändring

Vad vill du fokusera på i ditt jobb på Installatörsföretagen?
– Jag har tidigare arbetat mycket med förebyggande arbetsmiljö och det är något jag vill fokusera på även i mitt jobb på Installatörsföretagen. Det finns stora vinster med en bra arbetsmiljö, inte minst ekonomiska.

Förstår inte alla redan att arbetsmiljö och säkerhet är viktigt? 
– Jo, de flesta, men brister det handlar det sällan om okunskap. De flesta medlemsföretag är små och medelstora och de har en stor administrativ belastning, alltifrån arbetsgivarfrågor, skatter och nyförsäljning till nya branschregler. Paradoxalt nog så kan den belastningen i sig leda till arbetsmiljöproblem för företagaren själv, och här har vi en viktig uppgift i att hjälpa våra medlemsföretag. När det är löst kan vi börja arbeta proaktivt med arbetsmiljön.

Varför har du ett särskilt intresse för arbetsmiljöfrågor?
– Mitt intresse för arbetsmiljö väcktes när jag läste en magisterutbildning i ergonomi på Arbetslivsinstitutet. Jag insåg att lösningen på en god arbetsmiljö inte ligger i detaljerna utan i helheten. Ämnet är också väldigt brett och omfattar så vitt skilda ämnen som kemi, maskinsäkerhet, belastningsergonomi och psykologi. Jag är i grunden en generalist och jag gillar att lära mig nya saker, så kombinationen passar mig perfekt. Lyckas jag i mitt arbete så förbättrar jag också livskvaliteten för andra, och det blir en extra bonus.

– Jag har även lång erfarenhet av handhållna maskiner, buller- och vibrationsfrågor, arbetsplatsens utformning och belastningsergonomiska frågor. De är frågor som intresserar mig.

Installatörsföretagen har ett nätverk för arbetsmiljöfrågor, där representanter från ett tiotal medlemsföretag inom alla Installatörsföretagens branscher ingår. Syftet är att sprida kunskap och dela erfarenheter för att kunna förbättra. Hur ser du på arbetsmiljönätverket – vad ska ni jobba med?
– Att jobba i nätverk är särskilt viktigt när det gäller ett så här brett område som arbetsmiljö är. Här jobbar Installatörsföretagen idag aktivt i många olika nätverk; med våra medlemsföretag, våra fackliga motparter, med andra branschföreningar och med forskare.

– En sak vi vill fokusera på är användning av AFA Försäkringars system för tillbudsrapportering, IA-systemet. Rapportering av tillbud ger en ovärderlig kunskap om vilka risker som finns och den kunskapen kan sedan användas för att undvika olyckor.

Vad tror du många inte vet eller missförstår när det gäller arbetsmiljö?
– Jag har en känsla av att många kopplar arbetsmiljö till de lagkrav som finns på området, vilket är förståeligt. Tyvärr så blir inte arbetsmiljöfrågorna särskilt inspirerande då.

– Sedan tror jag att man inte ser kopplingen mellan arbetsmiljö och lönsamhet men den finns där, i allra högsta grad.

Vad gör Installatörsföretagen som är bra inom området?
– Vi har bra kompetens när det gäller arbetsmiljö, både centralt och hos de lokala företagsrådgivare som har kunskaper kring arbetsmiljö. Därtill har vi ett bra samarbete med andra och ett stort nätverk inom arbetsmiljö. Vi är också involverade i regeländringar och strategiska frågor, och informerar medlemsföretagen om dessa.

– Dessutom finns flera praktiska hjälpmedel, och många av dessa rör arbetsmiljön. Medlemserbjudanden finns via IN-rabatt på både hälsotjänster och sjukvårdsprodukter.

Vad kommer vi bli bättre på?
– Vi behöver stödja medlemsföretagen mer när det gäller riskbedömningar och att jobba förebyggande med arbetsmiljö.

Vad skulle du vilja säga till våra medlemmar?
– Hör gärna av er med frågor. Jag kommer gärna ut på besök om ni vill, det är absolut det bästa sättet för mig att sätta mig in i de problem som kan finnas där ute.
 
 
Lansering av en gemensam webbplats
Nu bygger vi en ny modern webbplats anpassad för dina, våra medlemmars, behov. Den 14 december lanserar vi. Installatörsföretagens nya webbplats ersätter nuvarande installatorsforetagen.se. ...  Läs mer.
Installationsbranschen säger stopp för kränkningar och överg...
Den 30 november 2017 infann sig de tyngsta aktörerna inom samhällsbyggnad på Regeringskansliet. Detta på initiativ av bostadsminister Peter Eriksson, som mot bakgrund av #metoo och uppropet ...  Läs mer.
Handlingsplan mot trakasserier
Både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare oavsett storlek har rutiner för hur sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling ska förhindras och ...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss