Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Elsäkerhet > Ny elsäkerhetslag > Frågor & svar
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Frågor & svar

Vad anser EIO/Installatörsföretagen om den nya elsäkerhetslagen? 

Vi välkomnar reformen. Förändringarna innebär viktiga steg i arbetet med att modernisera ett regelverk som under lång tid tillåtits släpa efter utvecklingen i elteknikbranschen och på den svenska marknaden. Kravet på egenkontrollprogram och Elsäkerhetsverkets publika register kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också göra det lättare för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens. Det är goda nyheter för elsäkerheten i samhället.


Vad innebär egenkontroll?

Egenkontrollprogram är en form av kvalitetskontroll som finns i flera andra branscher. För elteknikbranschen innebär förändringen att ansvaret för elinstallationsarbetena nu läggs på företaget och dess ledning, inte den enskilde elinstallatören. Det är en förändring som överensstämmer med hur ansvaret ser ut för exempel arbetsmiljön. Förändringen har flera fördelar. Det nuvarande systemet med en krånglig delegeringsordning slopas och ersätts med normal arbetsledning som ska ingå i egenkontrollprogrammet. Egenkontrollen innebär också att varje elinstallationsarbete ska planeras och kontrolleras på ett strukturerat och dokumenterat sätt.


Måste mitt företag upprätta ett egenkontrollprogram?
Ja. Att upprätta och efterleva ett egenkontrollprogram är en tvingande regel som gäller alla företag som utför elinstallationer, även på sin egen anläggning.

 
Vad händer om jag inte registrerar mitt företag innan 1 juli 2017?
Då får ditt företag inte längre utföra elinstallationsarbete. Ni löper risk att få ett verksamhetsförbud.
  
 
Hur ska ett godkänt egenkontrollprogram se ut? 

Ett egenkontrollprogram både syftar på de rutiner som elinstallationsföretag behöver ha för att säkerställa ett elsäkert elinstallationsarbete samt att varje enskilt elinstallationsarbete kontrolleras på ett strukturerat sätt. Kontrollen kommer att behöva dokumenteras i någon form.  Elsäkerhetsverket kommer under våren 2017 att ta fram information och stöd för att underlätta företagens arbete med att ta fram egenkontrollprogram. Detta kommer att ligga till grund för de hjälpmedel som installatörsföretagen kommer att ta fram åt medlemsföretagen.


Ska egenkontrollprogrammet skickas in till Elsäkerhetsverket?
Nej, men Elsäkerhetsverket, såväl som beställare och kunder kan komma att efterfråga egenkontrollprogrammet.


Vad kommer det att kosta att ansöka om att få bli auktoriserad elinstallatör?
Kostnaden för auktorisation ska bestämmas med utgångspunkt i Avgiftsförordningen (1992:191) och att avgiftsklass 3 ska gälla. Det skulle innebära att en prövning av en ansökan om auktorisation som elinstallatör kommer att kosta 1 350 kronor. Det är samma kostnad som en ansökan om behörighet innebär med nuvarande regler.


Vad kommer det att kosta företagen att anmäla sig till Elsäkerhetsverkets register?


Företag eller organisationer som vill anmäla sig till Elsäkerhetsverket ska uppge för dem kända uppgifter (organisationsnummer, namn och personnummer på den elinstallatör som är anställd eller på annat sätt fast knuten till verksamheten samt på vilken behörighetsnivå installationer kommer att utföras). Regeringen uppskattar att kostnaden för denna byråkrati uppgår till cirka en timme per företag.


Den nya elsäkerhetslagen innehåller inget absolut anställningskrav för elinstallatören. Den auktoriserade elinstallatören ska framöver enbart vara knuten till verksamheten. Finns det inte en risk för att systemet utnyttjas av oseriösa aktörer?
Vår utgångspunkt är att de nya kraven för ansvar och kontroll kommer att gynna de företag som aktivt arbetar för att upprätthålla en hög nivå på elsäkerheten. Elinstallatören förblir en förutsättning för elteknikföretagens verksamhet, men företagen får större frihet att anpassa organisationen. Vi tycker att detta är en balanserad avvägning. Det är dessutom viktigt att påpeka att det ligger i vårt intresse som branschorganisation att de nya reglerna följs. Missbruk har en tendens att påverka hela branschers anseende. I vårt remissvar på utredningens betänkande var vi tydliga om vikten av att Elsäkerhetsverket får tillräckligt med resurser för att utöva tillsyn och säkerställa att de nya bestämmelserna följs.


Installatörsföretagen förespråkade tidigare en övergång från behörighet under överinseende till individuell behörighet. Är ni besvikna? 

Vi har aktivt förespråkat en övergång till individuell behörighet samt införandet av personlig yrkesidentifikation, men vi får konstatera att våra ansträngningar i detta läge inte har räckt till. Vi ser dock fortfarande ett behov av åtgärder som gör att elinstallatörer och yrkespersoner som arbetar i en seriös verksamhet kan intyga detta för köparna. Vår bedömning är att ett sådant system skulle stärka både konsumenttryggheten och branschens anseende och vi kommer att återkomma om hur ett eventuellt branschbaserat system skulle kunna se ut.


Kommer den nya elsäkerhetslagen att påverka kraven på utbildning för elinstallatörer eller de som utför elinstallationsarbete? 


Nej, den nya lagstiftningen innebär inte några sådana förändringar.


Kommer den nya elsäkerhetslagen att påverka vilka arbetsuppgifter som ska anses vara behörighetskrävande? 

Ja. I den tolkning som nu presenterats av Elsäkerhetsverket kommer enbart de arbeten som rör montage av elektriskt materiel samt anslutning av främmande ledare delar att räknas som elinstallationsarbete. Detta innebär att till exempel montage av kanalisation såsom kabelstegar, fönsterbänkskanaler och kabelrännor inte längre kommer att vara ett elinstallationsarbete som det krävs ett elinstallationsföretag för att få utföra.


Var kan man ta del av den nya lagtexten?
Propositionen finns publicerad på Regeringens hemsida.
 

Var finns betänkandet från Elbehörighetsutredningen?
Betänkandet finns publicerat i sin helhet på Regeringens hemsida.
 

Vad händer härnäst?
Den nya lagstiftningen träder ikraft den 1 juli 2017. Elsäkerhetsverket har utarbetat nya föreskrifter. Från och med 16 januari 2017 kan företagen anmäla sig på Elsäkerhetsverkets webbplats.

 

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss