Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Ansökan


Här hittar du ansökningsblankett för medlemskap

Från och med den 1 januari 2018 blir företaget istället medlem i Föreningen Installatörsföretagen
Det sker genom att ditt nuvarande medlemskap i EIO överförs till Föreningen Installatörsföretagen. Medlemskapet i Svenskt Näringsliv påverkas inte av detta förhållande.

Bakgrunden till den nya föreningen är att VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO vid sina årsmöten i maj respektive september röstade ja till att bilda den gemensamma Förening Installatörsföretagen. Det innebär att Föreningen Installatörsföretagen kommer att börja verka den 1 januari 2018. 

Har du frågor kring detta kan du vända dig till din lokala företagsrådgivare inom Medlemsservice. Se www.installatorsforetagen.se/kontakt.

Elteknik- och VVS branschen överlappar varandra vilket gör att våra branscher behöver anpassa sig och bli såväl bredare som mer kundanpassade i sitt sätt att arbeta. Samgåendet kommer på sikt leda till att våra medlemsföretag blir konkurrenskraftiga på ett helt nytt sätt. För oss som bransch- och arbetsgivarorganisation är det viktigt att utvecklas i takt med teknik och digitalisering. Därför tror vi på en konkurrenskraftig förening som kommer att göra skillnad för våra medlemsföretag i framtiden. Med den nya föreningen representerar vi nästan 4 000 medlemsföretag, alla verksamma inom VVS, el- och teleteknik, kyla, sprinkler och teknisk isolering.

Varmt välkommen till Föreningen Installatörsföretagen den 1 januari 2018!


En komplett ansökan innehåller:

 1. Ansökan om medlemskap.
  På Inträdesansökan redovisas antal årsanställda och deras löne­summor för föregående år exklusive VD och i förekommande fall make/maka och hemmaboende barn, samt aktieägare som äger 1/3 eller mer. Om företaget bedriver verksamhet inom ólika områdenska lönesummorna avse endast de personer som utför arbete inom de områden som medlemskapet i EIO omfattar.

 2. Komplement till inträdesansökan.
  På Komplement till inträdesansökan redovisas antal årsanställda och deras lönesummor för föregående år inklusive VD och ägare.

 3. Kopia på ansvarsförsäkring ska bifogas ansökan.
  För att medlemskap ska kunna beviljas krävs att företaget har gällande ansvarsförsäkring eller nyttjar EIO:s samarbetsavtal med upphandlat försäkringsbolag och får ansökan om ansvars­försäkring beviljad hos dem.

 4. Kopia på registreringsbevis (max ett år gammalt)från Bolagsverket ska bifogas ansökan.
  Vid enskild firma godtas Skatteverkets registreringsbevis.
Det är viktigt att ange rätt lönesumma och antal årsanställda. Observera att detta beräknas på olika sätt enligt punkt 1 och 2 ovan. Komplett ansökan skickas till EIO:s distriktskontor , som du också kan kontakta om du är osäker på hur ansökningshandlingarna ska fyllas i.


Stadgar och regler
Vid inträde i EIO förbinder sig arbetsgivaren att följa EIO:s stadgar såväl som EIO:s affärs­etiska regler.


Introduktionsutbildning
Som nytt EIO-företag ska man snarast gå EIO:s introduktionsutbildning, som är obligatorisk för nya medlemsföretag.

Teckna försäkringar
När företaget blir medlem i EIO ska tjänstepensionsförsäkringar tecknas i Fora respektive Collectum för de anställda. Se " Försäkringar och pensioner ".

Länkar:

PRV www.prv.se


EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss