Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

E-nummer i LOU-upphandlingar kan sakna lagstöd

Nyheter
Allmännyttans inköpscentral HBV Förenings användande av RSK-nummer i upphandlingar av VVS-material har av både Förvaltningsrätt och Kammarrätt dömts ut som olaglig. Det innebär att även förfrågningsunderlag som innehåller hänvisningar till E-nummer kan strida mot Lagen om offentlig upphandling.
RKS-databasen är VVS motsvarighet till E-nummerbanken.  HVB förening skulle upphandla VVS-produkter för sina medlemmars räkning. I förfrågningsunderlaget listade skapade de en varukorg som innehöll RKS-numren till de 800 produkter som de allmännyttiga bolagen hade köpt mest av men som var hemlig och anbudsgivarna skulle lämna bästa möjliga pris på samtliga artiklar i prislistan. Den hemliga varukorgen som sedan användes i utvärderingen lämnades in hos notaries publicus och presenterades för anbudsgivarna direkt efter att anbuden var inlämnade.  

Värdet på upphandlingen uppskattas till 800-1000 miljoner kronor. Ahlsell vann, men Dahl överklagade. Trots att RSK-numren fått tillägget ”eller likvärdig” gynnas Ahlsell, som är återförsäljare av fler varumärken kopplade till RSK-numren i varukorgen, enligt domstolarna. Nu har HBV Förening överklagat till högsta förvaltningsdomstolen.  

Om högsta förvaltningsdomstolen går på förvaltnings- och kammarrättens linje, eller inte meddelar prövningstillstånd kan det innebära att även E-nummerbanken inte kan användas i förfrågningsunderlag till offentliga upphandlingar. Både E-nummer som RSK-databasen hänvisar till specifika varumärken och grossister vilket kan skapa inlåsningseffekter, där nya aktörer på marknaden missgynnas med både merarbete och konkurrensnackdelar gentemot de produkter som specificerats i förfrågningsunderlaget menar lagstiftaren.

Samtidigt kommer det att innebära mer komplicerade upphandlingsunderlag där varje produkt måste beskrivas i detalj både tekniskt som funktionellt och vissa fall även utseende mässigt. Det blir också svårare för offentliga aktörer att skaffa fram reservdelar som passar i varandra. Installatörsföretagens inställning är att produktdatabaser gör upphandlingar enklare men att utformningen av upphandlingarna måste ske på ett sådant sätt att inte enskilda företag gynnas.  

Vi har också tagit fram handledningen ”Offentlig upphandling i installationsbranschen” som riktar sig till upphandlande tjänstemän i offentlig sektor för att hjälpa dem göra bättre upphandlingar. Du kan läsa mer om handledningen och ladda ner den här.

Under hösten kommer Installatörsföretagen hålla seminarier om framtidens upphandlingar och LOU i Stockholm, Göteborg och Malmö. Du kan läsa mer om det här.


 
Vill du veta mer om din skyldighet som företagare att föra r...
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter i vår personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ...  Läs mer.
Utbilda dig till handledare för Energibyggare i bygg- och in...
Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering medför att efterfrågan på bygg- och installationsföretag med kompetens inom energibyggande och förnybar energi kommer att öka...  Läs mer.
Kompetensbrist
19 av 20 företag i installationsbranschen upplever att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Bristen på installatörer bidrar till minskat byggande. I en tidigare rapport har Installatörsfö...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss