Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Kompetensbrist

Nyheter
19 av 20 företag i installationsbranschen upplever att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Bristen på installatörer bidrar till minskat byggande. I en tidigare rapport har Installatörsföretagen konstaterat att våra medlemsföretag saknar 10 000 medarbetare. Det är något vi arbetar för att avhjälpa.

EIO driver Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping. EUU ägs och drivs av EIO och erbjuder våra medlemsföretag kompetensutveckling inom allt från affärsutveckling till elsäkerhet. För att ytterligare bidra med att förse våra medlemsföretag med kompetent arbetskraft driver EUU även en yrkeshögskola med utbildningarna auktoriserad elinstallatör, projektledare elinstallationsteknik och elteknikingenjör med AL.

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform där alla som har fullständiga gymnasiebetyg eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskap delta i. Den skiljer sig från den vanliga högskolan främst genom den ingående praktiken och den nära kopplingen till arbetsmarknadens behov.
 
VVS Företagen driver tillsammans med andra branschorganisationer och Katrineholms kommun Installatörernas utbildningscenter, IUC. Centret ansvarar bland annat för att utbilda lärlingar och genomför det branschprov som krävs för att en VVS-montör ska bli certifierad. Utöver det erbjuder IUC utbildning för våra medlemsföretag. IUC driver också en yrkeshögskola med linjer som VVS-ingenjör, VA-projektering och Arbetsledare VVS.

Förbättra yrkesprogrammen på gymnasiet
Vi arbetar också för att förbättra aktuella yrkesprogram inom gymnasiala utbildningar, dels för att göra det lättare för unga som just tagit studenten att få en lärlingsplats på ett företag, men också för att våra medlemsföretag ska få tillgång till arbetskraft med relevanta kunskaper.

VVS-branschens Yrkesnämnd, som är en förening som drivs tillsammans av VVS-Företagen har tagit fram kvalitetsmärkningen ”Förstklassig skola”. För att en skola ska få märkningen ställs bland annat krav på att yrkeslärarna antingen har certifikat eller lärarbehörighet, att lokalerna och materialet är anpassade efter den verklighet eleverna kommer att möta i yrkeslivet samt att det arbetsplatsförlagda lärandet sker inom den inriktning som eleven läser. Även några vuxenutbildningar har fått kvalitetsmärkningen.
 
EIO driver tillsammans med SEF ett eget gymnasiekoncept Elteknikbranschens gymnasieskolor, dels genom en skola i egen regi i Nyköping men också genom ett partnerskapsprogram med 43 andra gymnasiala utbildningar. Den stora skillnaden mot andra utbildningar inom el- och energiprogrammet är att lärlingstiden kan sägas vara inbakad i utbildningen. Yrkeskunskaperna verifieras också med ett yrkesprov under överinseende av en fackman. Det innebär att när eleverna springer ut har de inte bara studentmössan i ena handen, de har också ett ECY-certifikat i den andra. Glädjande nog har såväl Lernia som Nercia nyligen skrivit avtal om att ansluta sin vuxenutbildning till ETG partners.

Människor måste kunna bli installatörer i vuxen ålder
En utmaning som vi försöker lösa genom påverkansarbete är möjligheterna att bli elektriker eller VVS-montör för de som vill yrkesväxla i vuxen ålder. En människa som vill bli läkare, litteraturvetare eller ekonom kan genom högskolan och med stöd av CSN studera till det oavsett hur väletablerade de är på arbetsmarknaden, bara de har fullständiga gymnasiebetyg. För den som vill söka sig till installatörsyrkena förhåller det sig precis tvärtom.

Många kommuner tillåter inte den som har fullständiga betyg från gymnasiet att läsa yrkesvux, vilket stänger dörren till ett av de mest utbyggda systemen för att i vuxen ålder tillgodogöra sig de kurser som krävs för att få den sakkunskap som krävs för att bli installatör. Det finns kommuner som tar sitt ansvar, men vi arbetar för att de ska bli fler.

Visserligen finns yrkeshögskolan tillgänglig, men de utbildningarna är ofta inriktade mot mer kvalificerade kompetenser som projektledning, konstruktion och arbetsledning. De är inte för alla och det måste finnas vägar in även för människor som är mer begåvade med händerna.

Tillsammans med andra branschorganisationer i byggbranschen försöker vi också få stöd för ett företagslärlingssystem där företag kan anställa en lärling utan tillräckliga yrkeskunskaper och det offentliga står för kostnaden för utbildningen. Det finns redan idag något som heter vuxenlärling, men i vårt förslag ska företagen själva stå för rekryteringen, istället för arbetsförmedlingen.

Kompetensbristen håller i sig – investera i APL, LIA och lärlingar
Den kompetensbrist vi ser idag kommer sannolikt öka framöver. Det är därför viktigt att företagen tar ansvar för den framtida kompetensförsörjningen och ser det som en långsiktig investering. Gymnasieskolor runt om i Sverige vittnar om svårigheterna med att hitta arbetsplatser som är beredda att ta emot elever för Arbetsplatsförlagt lärande, APL. Med respekt för att det är tonåringar utan fullgjord utbildning ett företag tar emot, finns redan här möjligheterna att bygga relationer med en framtida medarbetare. Med en APL som går bra och om utrymmet finns kan det vara bra att stärka den relationen med en ferie-anställning. Precis som arbetsgivare helst anställer någon de känner till och vet fungerar vill arbetstagare samma sak. De vill också arbeta på en arbetsplats de känner till och trivs på.

Yrkeshögskolans lärande i arbete är också praktik som en del av utbildningen. Här finns möjligheter att både knyta till företaget en människa med ambitioner men också att ta del av den teoretiska kompetens som förmedlas genom yrkeshögskolan. Genom LIA kan ett företag se om en utökad kompetens inom konstruktion eller projektledning kan leda till en mer lönsam och effektiv verksamhet utan direkta kostnader.

Många unga berättar att de trots fullgjord utbildning har svårt att hitta företag som vill anställa dem som lärlingar. Företag som går bra anser sig inte ha tid med en lärling, medan företag som går mindre bra inte har råd. Men Installatörsföretagen vill vara tydliga med att bristen på certifierade elektriker och vvs-montörer ser ut att öka snarare än att minska. Att ta sig an en lärling är inte bara att ta ansvar för branschen, det är också en långsiktig investering.

 


 

 
”Arbetskraften finns här idag – vi ska bara våga satsa på de...
Nio av tio installatörer tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal. Regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogrammet och åtgärder för energief...  Läs mer.
Fredrik Karlsson ny chefredaktör för Elinstallatören
Här är en intervju med Fredrik Karlsson, nya chefredaktören för våra tidningar Elinstallatören och VVS-forum.  Läs mer.
Kollektivavtalet för Larm & Säkerhet klart
Installatörsföretagen samlar nu hela installationsbranschen med ett nytt kollektivavtal för sektorn Larm & säkerhet. Avtalet är anpassat efter en bransch som vuxit snabbt de senaste år...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss