Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Arbetsgivardeklaration införs på individnivå

Nyheter
I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd. Detta ska nu ändras så att företag istället redovisar hur mycket lön och skatteavdrag som har betalats till varje enskild anställd varje månad. Därmed kopplas skatter och avgifter redan från början till en specifik anställd.

Införandet kommer att ske i två etapper. Lagändringen börjar gälla från och med den 1 juli 2018 för företag som är skyldiga att föra personalliggare och har fler än 15 anställda. För resterande företag införs lagändringen den 1 januari 2019.

För att underlätta gränsdragningen när det kommer till de företag som för personalliggare i byggbranschen har Skatteverket uttalat att skyldigheten att redovisa från och med den 1 juli 2018 endast gäller för företag som har SNI-kod F 41 (byggande av hus). Företag verksamma i installationsbranschen ligger huvudsakligen under SNI-kod F 43.2 (elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer) och omfattas i sådant fall inte av lagändringen förrän den 1 januari 2019.

Har ett företag dock registrerat sig för SNI-kod F 41, har fler än 15 anställda samt är skyldigt att föra personalliggare gäller ändringen från den 1 juli 2018. Redovisning på individnivå ska då göras för samtliga anställda, dvs. även för anställda som inte ska antecknas i personalliggaren. Även tillfälligt anställda räknas in i antalet. Om antalet anställda inte överstiger 15 personer förrän efter den 1 juli 2018, omfattas företaget dock inte av ändringen förrän den 1 januari 2019. Ett företag på 15 anställda eller något färre kan därför behöva fundera på hur anställningsperioden ska se ut för exempelvis sommarjobbare.

Skatteverket har informerat de flesta leverantörer av affärssystem, och för de flesta med ett uppdaterat system uppger myndigheten att ändringen inte ska utgöra några problem. Det är dock företagen som ansvarar för att förändringen genomförs.
 
Skatteverket hoppas att de nya reglerna ska bli ett effektivt verktyg i motverkandet av svartjobb. En fördel är att arbetsgivare inte behöver lämna kontrolluppgift från och med inkomståret 2019 eftersom de redovisar löner och skatteavdrag löpande.
 
Skatteverket kommer under hösten att anordna informationsträffar som du kan anmäla dig till här. 
 http://skatteverket.se/anmalan/individniva

 
Vill du veta mer om din skyldighet som företagare att föra r...
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ersätter i vår personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär förändringar i ...  Läs mer.
Utbilda dig till handledare för Energibyggare i bygg- och in...
Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering medför att efterfrågan på bygg- och installationsföretag med kompetens inom energibyggande och förnybar energi kommer att öka...  Läs mer.
Kompetensbrist
19 av 20 företag i installationsbranschen upplever att det är svårt att rekrytera arbetskraft. Bristen på installatörer bidrar till minskat byggande. I en tidigare rapport har Installatörsfö...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss