Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Hur ska vi säkra kompetensförsörjningen till bygg- och installationsbranschen?

Nyheter
Installatörsföretagen och Sveriges Byggindustrier välkomnar er till ett frukostseminarium om hur vi får en hållbar kompetensförsörjning.

Datum: Fredag den 17 november 2017, kl 8-9, frukost från 7.30
Plats: Stadsmissionens lokaler, Stortorget, Gamla stan, Stockholm
Anmäl dig till: Amanda Rafter Ekenman på Installatörsföretagen på e-postadress amanda.ekenman@installatorsforetagen.se senast den 17 november 2017.

Tillgången på bostäder och infrastruktur är avgörande för rörligheten på arbetsmarknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt, kort sagt för ett väl fungerande samhälle. Att vi har ett stort byggbehov har inte undgått något men Sverige står också inför andra stora investeringar; upprustning av hundratusentals bostäder byggda på 60- och 70-talen samt åtgärder för energieffektivisering i hela det befintliga beståndet av bostäder och lokaler.

Samtidigt är det akut brist på arbetskraft med rätt kompetens inom bygg- och installationssektorn. Sammantaget har sektorn ett årligt behov av i storleksordningen 10 000 personer och lika många kan tillkomma årligen på grund av ökad byggtakt. Dagens utbildningssystem levererar långt ifrån det som behövs för en hållbar kompetensförsörjning. 

Installatörsföretagen har tillsammans med Sveriges Byggindustrier tagit fram rapporten ”Kompetens för samhällsbyggande – en förutsättning för fler bostäder och en väl fungerande infrastruktur” som innehåller förslag på politiska åtgärder inom olika delar av det politiskt styrda skolsystemet för att underlätta för kompetensförsörjningen.

Välkommen till ett seminarium där branschen redogör för sina förslag på lösningar för en hållbar kompetensförsörjning följt av en diskussion tillsammans med riksdagspolitiker om vägen framåt.

Medverkande:

Jens Albrektsson Chef kompetens och utbildning, Installatörsföretagen
Lars Tullstedt Expert Kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier
Anneli Lundström HR-ansvarig, Ekenhuset
Theresa Östman VD, Grillby & F100 Rör AB
Erik Bengtzboe Ledamot Utbildningsutskottet (M)
Leif Nysmed Ledamot Civilutskottet (S)
Tore Englén Regionalekonomisk analytiker,WSP

Moderator: Lars Kriss, Sveriges Byggindustrier

Seminariet kommer också att webbsändas:  https://www.sverigesbyggindustrier.se/direkt

Varmt välkomna!

 
”Arbetskraften finns här idag – vi ska bara våga satsa på de...
Nio av tio installatörer tycker det är svårt eller mycket svårt att rekrytera ny personal. Regeringens mål med ökat bostadsbyggande, upprustning av miljonprogrammet och åtgärder för energief...  Läs mer.
Fredrik Karlsson ny chefredaktör för Elinstallatören
Här är en intervju med Fredrik Karlsson, nya chefredaktören för våra tidningar Elinstallatören och VVS-forum.  Läs mer.
Kollektivavtalet för Larm & Säkerhet klart
Installatörsföretagen samlar nu hela installationsbranschen med ett nytt kollektivavtal för sektorn Larm & säkerhet. Avtalet är anpassat efter en bransch som vuxit snabbt de senaste år...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss