Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Skolan som gör skillnad för elteknikbranschen

Nyheter
Det råder en akut brist på elektriker i Sverige. EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), SEF (Sveriges Elektrikerförbund) och Arbetsförmedlingen har därför inlett ett samarbete för att tillsammans finna lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar vägen för personer med utländsk bakgrund som elektriker att bli behöriga i Sverige.
Ett sätt för att förstå var glappen är mellan nyanländas kompetens, och den kompetens arbetsgivarna önskar, är att lära oss mer om hur det är att arbeta som elektriker i andra länder – alltså vilken kompetens har de med sig från sina hemländer. Och förstå mer om den utbildning som de kan få i Sverige. Vi kommer därför i en artikelserie under hösten följa Bengt och hans elever.Engagemanget i klassrummet är stort och det är högt i tak – ingen fråga är dum. Tvärtom. Läraren Bengt Wallberg är entusiasmerande och lockar in eleverna i diskussionerna. Bengt driver eget elföretag Elektropartner och som lärare på CentrumVux i Haninge har han undervisat nyanlända i elteknik sedan hösten 2016. Innan lärartjänsten på CentrumVux undervisade Bengt i elteknik på STI.

Idag står bland annat elsäkerhet och vikten av egenkontroll på schemat – hur man enkelt kan föra en dagbok för att få bättre översikt över sin arbetsdag. Man diskuterar också kulturer på olika arbetsplatser, om hur man underlättar för sig själv att passa in som nysvensk.

”Jag bodde i Etiopen mina första 9 år i livet där mina föräldrar arbetade som missionärer”, berättar Bengt Wallberg. ”Jag kan på flera sätt relatera till de här killarna som kommer hit. Språket och kulturen är nytt men viljan att tillföra något och göra rätt för sig är genomgående, det märks tydligt.

Bengt fortsätter:
”Det är en ynnest att få gå till ett jobb som är så direkt kopplat till att ge människor chansen att bidra. När vi gör vårt jobb bra så gynnas enskilda människor och hela samhället. Att lyckas med integrationen av de nyanlända – allt hänger på bra vuxen- och yrkesutbildning. Om till exempel Ömer lär sig allt för att bli en duktig eltekniker, så är det bra för alla.”

En av eleverna är Ömer är från Turkiet. Han arbetade som elektriker i 6 år innan han flyttade till Sverige för 13 år sedan. Ömer har endast läst 7 år i grundskolan i Turkiet men förstår ändå matten på skolan i Sverige, och hur 3-fasen fungerar. I Sverige har Ömer jobbat på lager och kört taxi. Han är svensk medborgare, har studerat på SFI (Svenska för invandrare), och pratar utmärkt svenska.

”Sedan jag kom till Sverige har jag sökt många jobb som elektriker”, berättar Ömer, ”men möts av att arbetsgivarna vill att jag ska ha ett elcertifikat för att få jobb. Det har varit tufft, men nu när jag går i skolan så har jag fått större tilltro till framtiden. Jag ser fram emot att ta examen och praktisera mina kunskaper på ett svenskt elföretag. Och jag längtar till att få gå till ett riktigt jobb!”.

Nyanländas väg till ett första arbete i den svenska elteknikbranschen

Regeringen vill att arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsförmedlingen ska arbeta organiserat för att validera nysvenskars kompetens. Detta så att arbetsgivarna får tag i rätt kompetens och nyanlända snabbare kommer ut i arbete. Personer som invandrat till Sverige med yrkeserfarenhet och utbildning utgör en stor tillgång för det svenska samhället och det är viktigt att de snabbt kan komma i arbete och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen kallar satsningen för ”snabbspår”.

Inom elteknikbranschen råder det en akut brist på elektriker. Installatörsföretagen genom EIO, och SEF inledde därför tillsammans med Arbetsförmedlingen i våras ett ”snabbspår” för elteknikbranschen. Syftet är att underlätta såväl rekryteringsbehovet till branschen, som att skapa möjlighet för nyanlända med relevant kompetens att etablera sig inom elteknikbranschen.

Elektrikerförbundets biträdande förhandlingschef, Mikael Pettersson berättar:

- "Behovet av montörer är omfattande och väntas öka de kommande åren. Ett steg i att lösa rekryteringsbehovet är att skapa möjligheter för nyanlända som har relevant yrkeskompetens eller utbildning att etablera sig. Mikael fortsätter: ”Snabbspårets andra syfte är att få branschkontroll över den el-tekniska validering som krävs och att utbildningskraven följs."

Johnny Petré, vd på Lindsténs Elektriska AB, ser stora möjligheter för branschen att skapa såväl intresse och fler vägar in till, vad han menar, ett fantastiskt yrke.

- "Vi är traditionella i elteknikbranschen, vi har vår tradition och yrkesstolthet som i kombination med lagar och regler gör det svårt att se möjligheter till alternativa vägar in i yrket. Snabbspåret kommer enligt min mening ge ett annat perspektiv på hur man ka uppnå drömmen om att bli elektriker, säger han. Vi arbetsgivare kan genom planering och struktur skapa enklare arbetsuppgifter som inspirerar varje individ till att vilja lära sig mer. Och med strukturerat lärande på företagen kommer vi kunna tillskapa ytterligare resurser i branschen, det ser jag som ett måste", avslutar Johnny Petré.

Vill du veta mer om Snabbspåret? Kontakta Anna Byström, projektledare för snabbspåret, 08-762 75 43 eller anna.bystrom@installatorsforetagen.se

Fakta CentrumVux
Dalarövägen 33, Handen
Telefon 08-606 80 56
Personal:
Lärare i elteknik: Bengt Wallberg
Studierektor och ansvarig: Eva Ahlberg
Ladda ner läroplanen här


 
Lansering av en gemensam webbplats
Nu bygger vi en ny modern webbplats anpassad för dina, våra medlemmars, behov. Den 14 december lanserar vi. Installatörsföretagens nya webbplats ersätter nuvarande installatorsforetagen.se. ...  Läs mer.
Installationsbranschen säger stopp för kränkningar och överg...
Den 30 november 2017 infann sig de tyngsta aktörerna inom samhällsbyggnad på Regeringskansliet. Detta på initiativ av bostadsminister Peter Eriksson, som mot bakgrund av #metoo och uppropet ...  Läs mer.
Handlingsplan mot trakasserier
Både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare oavsett storlek har rutiner för hur sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling ska förhindras och ...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss