Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Så förebyggs dödsolyckor

Nyheter
Installatörsföretagen deltar idag under Arbetsmiljöverkets konferens ”Att förebygga dödsolyckor”. Syftet med konferensen är att diskutera forskning inom området, och att visa vad arbetsmarknadens parter gör för att förebygga dödsolyckor och arbetsolyckor.
Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, inledde med att tala om vikten av att ta kunskapsutveckling och forskning på allvar. Det räcker inte att ha rätt teknik, det handlar även om information och attityder. 

Karin Stålbröst Wiberg på Installatörsföretagen håller med, och berättar att Installatörsföretagen under många år arbetat för att förebygga dödsolyckor och arbetsolyckor, främst inom el- och teleteknikbranschen. Exempel på det arbetet är informationsinsatser, samarbeten med fackförbund och påverkansarbete ute hos företagen. 

– Vi försöker lyfta fram vikten av att ha en väl förankrad säkerhetskultur och ett systematiskt säkerhetsarbete på företagen. Och vi kan faktiskt se att vårt arbete tillsammans med företagen gett resultat. Av sju omkomna i elolyckor mellan år 2011-2013 var endast en elektriker. Och runt hälften av de som vårdats för arbetsrelaterad elolycka var endast knappt tio procent elektriker, säger hon.

Få elektriker finns alltså med i statistiken för elolyckor, trots att de utgör den yrkesgrupp som arbetar mest med el. 

– Men det är djupt tragiskt och oacceptabelt att en enda dödsolycka sker. Vårt arbete med att förebygga arbetsplatsolyckor måste även fortsättningsvis prioriteras, och vi hoppas på att kunna hjälpa och stötta våra medlemsföretag även framöver, säger Karin Stålbröst Wiberg.

Utöver det egna arbetet samarbetar Installatörsföretagen med Sveriges Byggindustrier och flera andra arbetsgivarorganisationer, och deras fackliga motparter inom bygg- och installationsbranschen. Arbetet kallas ”En säker arbetsplats”, och ska bland annat öka kunskapen och kompetensen inom säkerhetsfrågor. Syftet är också att förbättra attityden till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare, och att få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela bygg- och installationsbranschen.  

 
 
Dataskyddsförordningen GDPR för Larm & Säkerhet
Tillhandahåller ni ett inpasseringssystem till en fastighetsägare eller ett annat företag –  exempelvis bokningssystem för tvättstugor eller låsbrickor - då utgör ni troligen ett personuppgi...  Läs mer.
Från tanke till beslut - Installatörsföretagen föds
Vi hade försökt att bli en större organisation tidigare – vi ville bli en maktfaktor att räkna med. Men vi fick inte till det. Under de här åren funderade jag mycket på varför det inte funge...  Läs mer.
Förmånsbeskattning av trängselskatter efter nyår
Idag finns trängselskatter i Stockholm och Göteborg samt infrastrukturavgifter i Motala och Sundsvall. Tidigare har dessa skatter och avgifter ofta ingått i förmånen att ha förmånsbil, och v...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss