Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Så förebyggs dödsolyckor

Nyheter
Installatörsföretagen deltar idag under Arbetsmiljöverkets konferens ”Att förebygga dödsolyckor”. Syftet med konferensen är att diskutera forskning inom området, och att visa vad arbetsmarknadens parter gör för att förebygga dödsolyckor och arbetsolyckor.
Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, inledde med att tala om vikten av att ta kunskapsutveckling och forskning på allvar. Det räcker inte att ha rätt teknik, det handlar även om information och attityder. 

Karin Stålbröst Wiberg på Installatörsföretagen håller med, och berättar att Installatörsföretagen under många år arbetat för att förebygga dödsolyckor och arbetsolyckor, främst inom el- och teleteknikbranschen. Exempel på det arbetet är informationsinsatser, samarbeten med fackförbund och påverkansarbete ute hos företagen. 

– Vi försöker lyfta fram vikten av att ha en väl förankrad säkerhetskultur och ett systematiskt säkerhetsarbete på företagen. Och vi kan faktiskt se att vårt arbete tillsammans med företagen gett resultat. Av sju omkomna i elolyckor mellan år 2011-2013 var endast en elektriker. Och runt hälften av de som vårdats för arbetsrelaterad elolycka var endast knappt tio procent elektriker, säger hon.

Få elektriker finns alltså med i statistiken för elolyckor, trots att de utgör den yrkesgrupp som arbetar mest med el. 

– Men det är djupt tragiskt och oacceptabelt att en enda dödsolycka sker. Vårt arbete med att förebygga arbetsplatsolyckor måste även fortsättningsvis prioriteras, och vi hoppas på att kunna hjälpa och stötta våra medlemsföretag även framöver, säger Karin Stålbröst Wiberg.

Utöver det egna arbetet samarbetar Installatörsföretagen med Sveriges Byggindustrier och flera andra arbetsgivarorganisationer, och deras fackliga motparter inom bygg- och installationsbranschen. Arbetet kallas ”En säker arbetsplats”, och ska bland annat öka kunskapen och kompetensen inom säkerhetsfrågor. Syftet är också att förbättra attityden till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare, och att få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela bygg- och installationsbranschen.  

 
 
Ny vd för Sveriges Byggindustrier
Catharina Elmsäter-Svärd har utsetts till ny vd för Sveriges Byggindustrier. Elmsäter-Svärd kommer närmast från egen verksamhet och har tidigare bland annat varit infrastrukturminister s...  Läs mer.
Introduktionskurs till EIO Q Ledningssystem
Allt fler företag vill bli ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samtidigt – därför erbjuder Installatörsföretagen en utbildning i två steg för föreningen EIOs medlemmar. Nu ...  Läs mer.
Ny kamerabevakningslag
Regeringens utredare Susanne Kaevergaard har lämnat över betänkandet ”En ny kamerabevakningslag” till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen föreslår bland annat att ...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss