Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet?
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Dramatisk förändring sker

Nyheter
Just nu sker en dramatisk befolkningsförändring som byggsektorn kommer ha svårt att hantera om företagen inte blir mer vidsynta. Så skulle man kunna sammanfatta fredagens frukostseminarium om mångfald, som anordnades av Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med EIO, och VVS Företagen, båda en del av Installatörsföretagen. 
– Vi vill skapa medvetenhet om den här förändringen. Vår tanke bakom seminariet är att vi tror att det finns ett gemensamt intresse av att attrahera nya kompetenser och att skapa en ökad mångfald i byggsektorn för att bättre spegla den värld som medlemsföretagen verkar i. Det här var ett första, gemensamt arrangemang, säger Gunilla Blomberg Rengård, ansvarig för mångfaldsfrågan på Installatörsföretagen,

Förändringen, som Mathias Axelsson från TNS-Sifo beskrev, är att mycket kompetens är på väg ut från arbetsmarknaden, i och med pensioner. Inom EU kommer arbetsstyrkan att minska med 49 miljoner människor till 2050. Befolkningen ökar dessutom mest i kategorin 65-och äldre, i de andra ålderskategorierna är ökningen inte tillräcklig för att balansera upp kompetenstappet.

– Vi märker redan av effekterna. Traditionellt har vi sett en brist på ingenjörer, IT-experter, läkare och så vidare. Men nu ser vi, bland annat i Arbetsförmedlingens senaste rapport, även brister i byggsektorn, bland till exempel VVS-montörer, säger Mathias Axelsson och fortsätter:

– Bristyrkena har gått från 35 yrken till 80 sedan 1995. Tack och lov för att vi har invandring och för att vi har den tekniska utvecklingen, som kan hjälpa till att fylla en del av arbetskraftsbristen, säger Mathias Axelsson.

Men då krävs det att företagen faktiskt söker arbetskraft även bland de 20 procenten av befolkningen som är födda utomlands eller har utlandsfödda föräldrar. 

– Det krävs naturligtvis också att företagen gör något åt att män är så överrepresenterade trots att halva den tillgängliga arbetskraften är kvinnor, säger Gunilla Blomberg Rengård. 

Hon hoppas nu att deltagarna börjar reflektera, på allvar, över vilka medarbetare de kan attrahera i framtiden, hur man kan nå dem och framför allt hur man behåller dem. 

– Vi måste fundera över vilken kultur – vilket tilltal och språk – vi ska ha i arbetslagen och i organisationen, särskilt när vi kan se att den kommer bli mer heterogen, säger hon.

Läs mer om TNS-Sifos siffror och om resultatet av en enkät från BI, till kvinnor i byggsektorn, inom kort. 
 
Direktsändning om avtalen
Om du undrar över något som gäller avtalsfrågorna 2017 eller bara vill höra det senaste om hur förhandlingarna går, så kan du följa med oss i direktsändning klockan 09:00 tisdagen den 21 f...  Läs mer.
Konkurrenskraft och ingångar
Konkurrenskraften måste stärkas och fler ingångar till branschen skapas. Det var huvudbudskapen när Installatörsföretagen, genom EIO, idag presenterade sina yrkanden inför förhandlingarna me...  Läs mer.
Fokus på tider och lön
I de yrkanden för tjänstemannaavtalen som Installatörsföretagen lämnade till motparterna idag stod de klart att arbetet med att utveckla en medarbetarnära lönebildning och att uppdatera regl...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
EIO Medlemsservice AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss