Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Nyheter > Nyheter
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Energibyggare rullar igång

Nyheter
Den nationella kompetenshöjningsinsatsen inom energieffektivt byggande startar i mars, då handledare för Energibyggare börjar utbildas runt om i landet. Kurstillfällena för våren är satta och det är öppet att anmäla sig för att bli handledare, för att sen i sin tur utbilda sina kollegor, byggnadsarbetare och installatörer, till Energibyggare.
Det webbaserade utbildningsmaterialet "Energibyggare" är ett yrkesöverskridande interaktivt utbildningsmaterial som syftar till att ge byggnadsarbetare och installatörer en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi.

"Handledarutbildning för Energibyggare" vänder sig till de som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare för verksamma vid byggarbetsplatser i Sverige. Handledarutbildningen vänder sig till exempel till platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelning i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare.

Under hösten har utbildningen Energibyggare testats på tre byggarbetsplatser runt om i Sverige. Utvärderingen visar att utbildningen är väl anpassad till målgruppen, byggnadsarbetare och installatörer, och täcker alla de viktigaste områdena inom energieffektivt byggande och installation. Den är också enkel för handledaren att hålla då utbildningsmaterialet är något av ett självspelande piano. Handledarens roll är bland annat att vara diskussionsledare, inspiratör, boka upp utbildningstillfällen och till slut godkänna deltagarna.

Fler utbildningstillfällen för handledare kommer erbjudas hösten 2016 och våren 2017. Det är dock ett begränsat antal platser per utbildningstillfälle, så det lönar sig att vara snabb med att anmäla sig, för att vara säker på att få gå utbildningen.

Utbildningen har skapats av ledande aktörer inom svensk byggsektor, tillsammans med Energikontoren Sverige och med stöd av bland annat Energimyndigheten. Det är för att möta Sveriges energi- och klimatmål, som det krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning förnybar energi.

Bostäder och lokaler står för cirka 30 procent  av den totala svenska energianvändningen. Detta innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning och energianvändningen i befintliga byggnader måste sänkas radikalt, samt att användningen av förnybar energi måste öka. Alla led inom byggsektorn behöver därför bidra för att Sverige ska uppnå energi- och klimatmålen. 

Det innebär bland annat att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga yrkens arbetsinsatser, för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva. 

Energibyggare är en av fyra pågående satsningar som Energimyndigheten driver eller stöttar. De övriga är; Beställarkompetens, Nya Glasögon och Energilyftet.

Läs mer och boka utbildningstillfälle här.

För mer information:
Kommunikatör johanna.wallin@energikontorsydost.se, tfn 0709-21 60 56, 
 
Avtalen finns nu att ladda ner
Installationsavtalet, Tjänstemannaavtalet samt Lageravtalet för 2017-2020 finns att ladda ner som pdf:er. Tjänstemannaavtalet har distribuerats och beställning kan ske genom IN Förlag.  Läs mer.
Arbetsgivardeklaration införs på individnivå
I dag betalar arbetsgivare in skatteavdrag och arbetsgivaravgifter som en klumpsumma där ingen krona är kopplad till en specifik anställd. Detta ska nu ändras så att företag istället redovis...  Läs mer.
EIO och VVS Företagen blir Installatörsföretagen
Idag den 15 september fattade Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen det historiska beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen. Nu skapas en en...  Läs mer.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss