Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Elsäkerhet > Praktiska tips > Jordfelsbrytaren
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Jordfelsbrytare

 

 
 
Jordfelsbrytare räddar liv och egendom
El är säker, billig och allmänt tillgänglig. Men ledningar och apparater måste vara felfria och rätt inkopplade annars kan man få ström genom kroppen och det tål vi inte.
 
Vi saknar sinnen för att upptäcka elfara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. Skyddet i form av säkringar som vi har i våra anläggningar är inte snabbt nog för att skydda den känsliga människokroppen.
Därför behövs tilläggsskydd. Jordfelsbrytaren är ett pålitligt tilläggsskydd.
 
Svensk standard anger att i elfarliga miljöer i nya anläggningar ska jordfelsbrytare skydda exempelvis installationer i badrum och utomhus samt eluttag.
För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela elanläggningen.
 
Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta bör du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.
 
Jordfelsbrytare är en noggrant utprovad konstruktion som installerats i miljontals exemplar i mer än 40 år. Jordfelsbrytaren är en pålitlig och billig livräddare.
 
Jordfelsbrytaren finns i ett stort antal varianter från många olika leverantörer - alla med driftsäkerhet som gemensam nämnare.

Installation av jordfelsbrytare ska utföras av en elinstallatör eller av en elektriker som står under överinseende av en elinstallatör.
För din trygghet bör företaget ha en ansvarsförsäkring.
Denna försäkring har alla EIO-företag.

Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg genom

. . . höljet på en skadad elapparat - skyddsjordat eller ojordat - till jordad byggnadsdel

. . . spänningssatta delar inuti elapparat till jordad del
 
 . . skadad isolering till skyddsrör för lampsladd eller ljusarmatur. Här finns både brandfara samt fara för olycksfall vid beröring. Gäller speciellt i äldre elinstallationer med uttorkad ledarisolering.

. . . en felaktigt inkopplad elapparat, nötningsskadad kabel eller kabel som kommit i kläm i dörröppning eller under matta, skadad av husdjur o s v.

. . . att vi använder elapparater på ett felaktigt sätt eller i miljöer apparaterna inte är avsedda för


Jordfelsbrytaren skyddar inte...

vid strömgenomgång från fas till nolla (om någon sticker in metallföremål i båda hålen i vägguttag). Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.
 

Låt en EIO-elinstallatör gå igenom hemmets elinstallationer och göra nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder t.ex. att montera petskyddade uttag och reparera eller byta ut skadade delar.
EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss