Logga in på våra medlems/konsultsidor
Glömt lösenordet? Skapa konto
Elsäkerhet > Ny elsäkerhetslag
sök på eio.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
 

Ny elsäkerhetslag

Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft 1 juli 2017. Nu blir det tydligt vilka företag som har åtagit sig att följa reglerna, arbetar seriöst och håller hög kvalitet.

Målsättningen med den nya lagen är att ingen som arbetar med eller använder el i sin vardag ska komma till skada. De få elolyckor som sker i Sverige är oftast till följd av felaktiga elinstallationer eller av personer utan rätt behörighet. De nya reglerna gör det tydligare och enklare för elinstallationsbranschen att visa kunden att man har rätt kompetens och arbetar med hög kvalitet. För kunden blir det lättare att kontrollera det elinstallationsföretag man vill anlita i Elsäkerhetsverkets nyinrättade register. Det kommer i sin tur att ställa krav på företagen och öka konkurrensen. Obehörigt elinstallationsarbete är ett brott som ska polisanmälas och som kan ge böter eller fängelse. Företag ska aldrig påbörja ett arbete som det inte är registrerat för. Efter den 1 juli 2017 arbetar man inte längre lagligt utan registrering.

Den 8 juni 2016 röstade riksdagen ja till regeringens förslag om en ny elsäkerhetslag. Beslutet markerade slutet på en flera år lång process som startade när den dåvarande regeringen 2013 tillsatte den så kallade Elbehörighetsutredningen med uppdrag att göra en översyn av regelverken som styr elinstallationer. Installatörsföretagen har under utrednings- och lagstiftningsprocessen bistått med sin expertis, i första hand genom den referensgrupp som var kopplad till utredningen.

Elsäkerhetsverket har formulerat tre nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning. Installatörsföretagen har i sitt remissvar tryckt på tre viktiga punkter:

  1. Den utveckling av definitionen av elinstallationsarbete som föreslås i föreskrifterna måste bli tvingande. De bör dessutom skrivas med en något annorlunda lydelse så att de bli mer tydliga.
  2. Den begränsade auktorisationen, B, bör bli en ren anslutnings- och losskopplingsauktorisation.
  3. Dokumentationskraven på egenkontrollprogrammet måste förtydligas.

Du kan läsa vårt remissvar här i sin helhet. Den 16 december 2016 presenterade Elsäkerhetsverket de bearbetade föreskriftsförslagen samt ett utkast till en handbok. I de bearbetade förslagen hade hänsyn tagits till många av installatörsföretagens invändningar och synpunkter. Synpunkterna om att göra den vidare tolkningen av elinstallationsarbete till en tvingande föreskriftstext beaktades dock inte. Inte heller förslaget att renodla den begränsade auktorisationsnivån till att enbart omfatta anslutning och losskoppling.

Nu pågår ett omfattande arbete med att ta fram tjänster och hjälpmedel, informations- och utbildningsmateriel för att hjälpa medlemsföretagen att tillämpa den nya lagstiftningen. Vi hjälper dig att få överblick vad den nya lagstiftningen innebär.

EIO logga
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Copyright © 1906-2013 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-669 86 80
info@eio.se
Kontakta oss